28.9 C
New York
Friday, June 14, 2024

Buy now

भारतीय बौध्द महासभेचे चिंतन शिबिर संपन्न

भारतीय बौद्ध महासभाचे चिंतन शिबिर संपन्न

बीड (प्रतिनिधि) येथिल डि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बीडच्या मिडिल ऑफिस तालुका और सिटीच्या वेटिन इंडेसन शिबिराचे कार्यक्रम दिनांक: 6 रविवार रोजी करन्यात अले। यवेळी महोत्सव विश्ववंद जगनियगुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परमपूज्य डॉ. बाबा साहेब बाबा यांच्या प्राइमेचे पूजन करुण कार्यक्रमाचे उद्घाटक ॲद.सुरेश वडामरे केले तार कार्यक्रमाचे राष्ट्रपति यशोदा चरण, या कार्यक्रम मुख्य अतिथि म्हानून आयु.व्ही एन निसारगढ़ राजस्व सचिव, बीडी(पी) जिला प्रधान महालिंग निकाळजे, सरचितानिस सिद्धार्थ जगजाप, नेता अमरसिंह ढाका, कैप्टन राजाभाऊ आठवले जिला संरक्षण उपाध्यक्ष, विष्णु कांबळे, पद्मिनीताई गायकवाद, अरुणाताई निसारगढ़, त्रिशलाताई राऊत, शोभाताई साळवी, नंदा भंडारे, वामन निकाळजे, अवंतिकाताई वासनिक, कांताबाई मंदिर मयाहार घलून महामानवस मोबाइल केले। भारतीय बौद्ध महासभा शिबिरस मार्गदर्शकनी प्रचार और प्रचारसाथी बीड तालुक्यत शहरतिल व महाराष्ट्र संपूर्ण सह देश में बुद्ध धम्मचा प्रचार जोमाने करण्यासाथी भारतीय बौद्ध महासभा शिबिरस मार्गदर्शक व कार्य सर्व सामान्य मानसपरांत काशा पतिद्धने पोहोचवता येल याबादल सविस्तार मार्गदर्शक केले। मार्गदर्शकनी बुद्ध तत्त्वज्ञानासहित वैज्ञानिक धम्मचा प्रचार व प्रसार तळागळीतल धम्म बांधवंपर्य पोन्तहोचावन्यासाथी स्वतः पादपद्यपदायत, गाव, शहरत, तालुकात संपूर्ण महाराष्ट्र सह भारत देश मध्ये स्तोच्यपदायत, वादी – वस्ति, तांड्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होतीभारतीय बौद्ध महासभाचे पूज्य शिबिर चौधरी-

 

बीड (प्रतिनिधि) येथिल डि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बीडच्या मिडिल ऑफिस तालुका और सिटीच्या वेटिन इंडेसन शिबिराचे कार्यक्रम दिनांक: 6 रविवार रोजी करन्यात अले। यवेळी महोत्सव विश्ववंद जगनियगुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परमपूज्य डॉ. बाबा साहेब बाबा यांच्या प्राइमेचे पूजन करुण कार्यक्रमाचे उद्घाटक ॲद.सुरेश वडामरे केले तार कार्यक्रमाचे राष्ट्रपति यशोदा चरण, या कार्यक्रम मुख्य अतिथि म्हानून आयु.व्ही एन निसारगढ़ राजस्व सचिव, बीडी(पी) जिला प्रधान महालिंग निकाळजे, सरचितानिस सिद्धार्थ जगजाप, नेता अमरसिंह ढाका, कैप्टन राजाभाऊ आठवले जिला संरक्षण उपाध्यक्ष, विष्णु कांबळे, पद्मिनीताई गायकवाद, अरुणाताई निसारगढ़, त्रिशलाताई राऊत, शोभाताई साळवी, नंदा भंडारे, वामन निकाळजे, अवंतिकाताई वासनिक, कांताबाई मंदिर मयाहार घलून महामानवस मोबाइल केले। भारतीय बौद्ध महासभा शिबिरस मार्गदर्शकनी प्रचार और प्रचारसाथी बीड तालुक्यत शहरतिल व महाराष्ट्र संपूर्ण सह देश में बुद्ध धम्मचा प्रचार जोमाने करण्यासाथी भारतीय बौद्ध महासभा शिबिरस मार्गदर्शक व कार्य सर्व सामान्य मानसपरांत काशा पतिद्धने पोहोचवता येल याबादल सविस्तार मार्गदर्शक केले। मार्गदर्शकनी बुद्ध तत्त्वज्ञानासहित वैज्ञानिक धम्मचा प्रचार व प्रसार तळागळीतल धम्म बांधवंपर्य पोन्तहोचावन्यासाथी स्वतः पादपद्यपदायत, गाव, शहरत, तालुकात संपूर्ण महाराष्ट्र सह भारत देश मध्ये स्तोच्यपदायत, वादी – वस्ति, तांड्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती है तंद्यावर समता समाजाची उदयन करण्यासाथी योजना योजना करण्याची मंदनी केली। यावेळी सिटी बीड तालुका वच्या वतिने येनाऱ्या धम्म बांधव उपासक-उपासिका व समता सोलजाना यावेळी जेवनाची व्यवस्था करन्यात अली होती 

ताज्या बातम्या

ताज्या बातम्या