27.5 C
New York
Tuesday, June 18, 2024

Buy now

राज्यातील भूमिहीन शेतकऱ्यांना गायरान जमिनीचा मालकी हक्क देऊन त्यांचा आर्थिक विकास करावा, ‌ पंडितभाऊ दाभाडे

राज्यातील भूमिहीन शेतकऱियाना ग्यारन जामिनीचा मलकी हक्क देऊन त्यांचा आर्थिक विकास करावा, ‌ पंडितभाऊ दाभाडे

————————————–

पुणे दि. कृषि प्रधान देश असल्या भारत देश सह राज्य टील संयुक्त राज्य अमेरिका अल्पसंख्यंक भटके विमुक्त जनसंपर्क एकनाथ शिंदे और कृषि वैज्ञानिक अब्दुल सत्तार याना दिल्या निवेदनदेवे केली आहे

‌ ‌ ‌ भूमिहीन शेतकऱ्यान्ना करोड़ व पाच एकर और बागायती दार शेतकऱन्या तीन एकर कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड स्टीम सबलीकरण योजना या जमिनीचे वाटप करावे और राज्य मागासवर्गीय दलित अल्पसंख्या या समाजवर होना जर का हा अन्यायंबन्यात सरकारला अपयश अले तर सरकार्य विरोध विपक्ष दल रस्तयावर लंदन राज्य आंदोलन करेल आसा साएही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कृषि जिआन अब्दुल सत्यार यान्ना दिलेल्या निवेदन मध्ये बहुजन जनता दलाचे संस्थापक अध्यक्ष पंडितभाऊ दाभादे यानि लाहे

ताज्या बातम्या

ताज्या बातम्या